BAC Denmark
Faeroevej 7-9 DK
4681 Herfoelge,
Denmark
Telephone
+45 70 26 89 00
Fax
+45 70 26 89 00
BAC France
164 Avenue Jos eph Kessel,
FR-78960 Voisins-le-Bretonneux,
France
Telephone
+33 (0)13057 4567
Fax
+33 (0)13057 5070
Impalloy Ltd
Impalloy Limited
Willenhall Lane
Bloxwich Walsall UK
Telephone
+33 (0)13057 4567
Fax
+33 (0)13057 5070

Choose different office BAC Denmark BAC France Impalloy LTD England

Reach – Danish

Reach er det nye EU regulativ vedr. registrering, evaluering, autorisation og restriktion af kemikalier. Det trådte i kraft den 1. juni 2007 og erstatter et antal EU direktiver og regulativer med et enkelt system.

BAC Corrosion Control A/S vil blive berørt af REACH på 3 måder, som forbruger(downstream user) som producent og importør:

BAC Corrosion Control som forbruger (downstream user)

Som forbruger af et antal stoffer/substanser så som lim, maling, osv. er BAC for tiden ved at lave aftaler med leverandører af alle råmaterialer, for det første for at sikre leveringssikkerhed og for det andet at sikre at alle råmaterialer er registreret til det specielle formål det anvendes til hos BAC og at der findes produktinformation samt arbejdsplads brugsanvisninger for stoffet/substansen. Vi forventer naturligvis at vore leverandører ligesom vi selv overholder gældende lovgivning.

BAC Corrosion Control A/S som producent/importør

BAC producerer/importere anoder der er klassificeret som ”et produkt” i henhold til REACH, der definerer et produkt som ”er objekt der gennem produktion/bearbejdning gives en specifik form, overflade eller design der bestemmer produktets funktion i højere grad end den kemiske sammensætning”.

For stoffer/substanser i et produkt kræves en speciel ordning/et specielt system vedr. registrering under REACH.

REACH kræver at alle stoffer/substanser der bliver afgivet ved brug af produktet under normale og fornuftige, forudsigelige betingelser/omstændigheder bliver registreret iht. de normale regler, hvis produktet bliver produceret eller importeret og kvantiteten overstiger 1 ton/år per producent eller importør. Anoder er designet til at korrodere og frigives som følge deraf i miljøet. Flere stoffer/ substanser der er indeholdt i anoder overskrider grænsen på 1 ton/år.

Detaljeret information om den kemiske sammensætning af anoder er tilgængelig fra de strikse materiale specifikationer iht. hvilke alle råmaterialer indkøbes. Anoder der bliver fremstillet/importeret hos/af BAC indeholder ikke mere end 0,1 % af ”meget problematiske” stoffer/substanser (SVHC). Så der behøves ikke autorisation.

Under hensynstagen til den information der for nyligt blev udgivet af ECHA har BAC forhåndsregistreret de stoffer/substanser som indgår i produktion og importen af anoder.

Der vil efterfølgende blive oprettet et SIEF ( substance information exchange forum) hvor producenter og importører af de relevante stoffer vil dele informationer, eksempelvis

Udlevere allerede eksisterende undersøgelser til andre deltagere

Efterkomme anmodninger fra andre deltagere om oplysninger om det enkelte stof

I fællesskab identificere behovene for yderligere undersøgelser. Det gøres ved at tage udgangspunkt i de undersøgelsesresumeer registranten skal udarbejde i forbindelse med en  registrering

Tilrettelægge gennemførelsen af de undersøgelser der identificeres i fællesskab

Blive enige om hvorvidt, og i såfald hvorledes, stoffet skal klassificeres og mærkes

Indsende en fælles registrering – joint submission – som indeholder de faktuelle data om stoffets  egenskaber.

Endelig registrering skal ske inden 2018.

Der kan være andre som på sidelinien vil deltage eksempelvis downstream user, universiteter eller    NGOér

BAC Corrosion Control´s UUID nr. i Reach:  ECHA-cab7ae6d-1ec5-4226-aff0-e64859993eb8

Request anode

Please fill out the form, and we will contact you shortly.

×